OCD behandeling

Bijna iedereen heeft weleens van smetvrees gehoord. Mensen met smetvrees hebben de angst om besmet te raken of juist anderen te besmetten. De aandoening wordt regelmatig wasdrang genoemd. Mensen met smetvrees kunnen veel tijd kwijt zijn aan het wassen van zichzelf en hun spullen.

Sommige patienten zijn bang om zelf besmet te raken. De andere patient heeft juist angst om de ander te besmetten. Het veelvuldig en langdurig wassen is een manier om dit tegen te gaan. Voor buitenstaanders zijn de dwanghandelingen een beetje vreemd. Voor de patient zijn ze echter van onschatbare waarde. In veel gevallen heeft de angst een grote invloed op de gedachten van de patient. Zo kan een patient de overtuiging hebben dat hij of zij besmet raakt door bestek te gebruiken dat daarvoor door een ander is gebruikt. Echt wetenschappelijk onderbouwd is het niet.

Wat betreft de behandeling worden er doorgaans met exposure en responspreventie goede resultaten geboekt. Bij deze behandeling wordt de patient geconfronteerd met de situaties die hij of zij zo eng vindt. Voorbeelden zijn: bestek van een ander gebruiken, na iemand een hand gegeven te hebben niet meer handen wassen, deurklinken weer normaal gebruiken. Hopelijk leert de patient zo inzien dat de dwanghandelingen helemaal niet nodig zijn.

Bij exposure en responspreventie worden de moeilijke situaties in een angsthierarchie opgenomen. De patient zal als eerst met de minst moeilijke situatie worden geconfronteerd. De situatie waar de patient de meeste moeite mee heeft, ondergaat hij als laatste. Bij deze methode ligt de focus op het nalaten van de dwanghandelingen.

Ook kunnen bij smetvrees medicijnen worden voorgeschreven. In het geval dat met exposure en responspreventie niet de gewenste resultaten worden behaald, kan medicatie een uitkomst bieden. Alleen medicatie en geen exposure en responspreventie is ook goed mogelijk.
Free Web Hosting