Het samenstellen van je moderne startpagina website

Een eigen startpagina website starten kan aan de hand van de informatie op deze pagina. U kunt een startpagina website in elkaar zetten met een startpaginascript. Voor niet veel geld kunt u al een startpagina script in uw bezit hebben. De website zal voor een aanzienlijk deel uit links bestaan.

Startpagina’s zijn dan bovendien erg nuttig voor SEO-doeleinden. Er zijn diverse dochterpagina’s die meestal een eigen onderwerp hebben waarop een link kan worden toegevoegd. Middels het artikel Eigen startpagina maken kunt u informatie vinden over een startpagina script dat makkelijk is in het gebruik. De stappen van de installatie zijn helder omschreven.

Het installeren bestaat voor een groot deel uit het kopiëren van bestanden en het toevoegen van een database. De database tabellen zullen daarna aangemaakt worden door een afzonderlijk installatie script. Het script maakt een account aan waarmee u kunt inloggen in de beheeromgeving.

Een bezoeker kan zich aanmelden via uw website en vervolgens makkelijk een eigen startpagina maken. Men mag bij het aanmaken van een startpagina opgeven op welk subdomein de startpagina moet komen te staan. Het aantal dochterpagina’s dat zo kan worden samengesteld is onbeperkt. Het is niet noodzakelijk om voor de subdomeinen afzonderlijke mappen aan te maken op uw webruimte. Het script koppelt automatisch het juiste subdomein aan de juiste pagina. Men kan middels de beheeromgeving eenvoudig een dochterpagina updaten. Oude links dienen te worden weggehaald en nieuwe links kunnen worden toegevoegd.

Inkomsten genereren is met het startpagina script prima te doen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Met het startpagina script kunt u bijvoorbeeld links verkopen. Voor een link kan op diverse wijzen worden betaald. Daarbij plaatst u erg eenvoudig banners op uw site. Het toevoegen van een Google Adsense blokje is zeer eenvoudig.
Free Web Hosting