Basiskennis Model View Controller

Web developers maken vaak gebruik van specifieke technieken. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

De afkorting MVC staat voor Model-View-Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Programmeurs kunnen de code die volgens MVC is opgebouwd gemakkelijker onderhouden.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Zo zal in de tegenwoordige programmeerethiek een gastenboek PHP los een controller, model en view bevatten.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? In het geval er met een database wordt gewerkt wordt de structuur van de tabellen doorgaans in het model beschreven.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. De view bevat doorgaans HTML-code. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting